Een windje laten

Durf te vragen. Laten vogels weleens een wind? Ze vroeg het me met enige schroom. Laatst verzorgde ik voor mijn lokale vogelwerkgroep een programma-onderdeel van de vogelcursus voor beginners en kreeg ik wel een hele bijzondere vogelvraag...

 "Laat een vogel wel eens een windje," vroeg ze me discreet. Goeie vraag! Dan sta ik gelijk aan. Daar wil ik dan wel een stukje over schrijven.

Jazeker doen vogels dat, ze flatuleren geregeld. Een vogelwind ruikt best pittig kan ik je verzekeren. Ik ben behoorlijk fijngevoelig, al zeg ik het zelf en dan is zo’n vogelbout best een bezoeking.

Sovon zal dit fenomeen niet onderzoeken, Vogelbescherming hoor je er niet over en mijn vrienden van Dutch Birding al helemaal niet. Daar brand je je handen niet aan. Winden laten is niet het onderwerp waar het grote publiek op zit te wachten. Je zou mijn vriendin moeten zien toen ik dit stukje tekst voorlas.

Maar goed, dat het grote publiek niet weet dat vogels wel eens een ruft laten, komt omdat ‘een windje laten’ lastig in beeld is te brengen. Je ziet het zelden. Toch is het mij tot driemaal toe gelukt een wind-latende vogel fotografisch vast te leggen.

Knijper op je neus en daar gaan we:


Grote bonte specht 13 R9A8854 DPP Lemelerberg
Deze specht doet het heel discreet, namelijk onder water. Er wordt wel eens beweerd dat vogels geen schaamte kennen, maar niets is minder waar. ‘Woody woodpecker’ had geen weet van mijn aanwezigheid en al helemaal niet dat ik een camera op hem richtte, anders had hij zich niet zo laten gaan.


Drieteenmeeuw 12 4051 PS RAW Noorwegen Varanger
Dat een vogelwindje niet al te prettig ruikt, bewijst de foto van deze drieteenmeeuwen. Het zal je buurman maar zijn! Altijd dezelfde. Je kent dat wel. Het zijn net mensen. Viespeuk!


Korhoen 22 I2A5321 Noorwegen Deset
Ten slotte een foto van een korhaan die net zijn ochtendbout de vrijheid geeft. De damp slaat er van af.

Dan nog wat. Twee vogels zitten op een tak, zegt de één tegen de ander: wat een fris windje. Zegt de ander: zal ik er nog één laten?