Florida

Als je regelmatig in het hoge noorden verblijft, is Florida een mooie afwisseling. Daarom gaan mijn partner en ik eind november 2017 naar zonnig Florida. De afspraak is om niet te veel tijd te besteden aan vogelfotografie. Dat lukt aardig (of matig, net wie je het vraagt)!

Dat mijn 500mm lens niet mee is, is hier geen handicap. Een 300mm lens is meer dan voldoende. Ook de converter gewoon thuis laten! Soorten als lachmeeuw, Amerikaanse grote zilverreiger, bruine pelikaan, etc. doen we hier gewoon met de groothoek. Met gemak!

10Bruine pelikaan 17 Z9A5171

Wat determinatie betreft, doe ik hier niet moeilijk. De soorten die ik ken, breng ik op naam, maar alles wat mij onbekend is, laat ik onbekend. Niet te moeilijk doen, ik ben op vakantie hè.

Naast Miami Beach doen we de Keys, de Everglades en Sanibel aan. Dat er recent een orkaan over de Keys heeft geraasd is nog goed zichtbaar. De schade is enorm. Toch is het er goed toeven.

19USA 17 Z9A5652

Van tevoren gekregen tips en goed bedoelde adviezen waar we zeker heen moeten, slaan we in de wind (behalve die van Paul en Gerard). We doen het vooral rustig aan, alles gaat op het gemakje. Bevalt het ons ergens dan blijven we een dag of wat langer. Bevalt het niet dan vertrekken we gewoon weer.

De USA is een heerlijk vakantieland. De wegen zijn goed, de mensen zijn aardig en behulpzaam. Eerlijk is eerlijk. Voor de rest is alles groot, groter, grootst, plastic en kitsch...

 

 

Waargenomen vogelsoorten
Amerikaanse meerkoet
Amerikaanse grote zilverreiger
Blauwe gaai
Bootstaarttroepiaal
Amerikaanse kraai
Spreeuw
Amerikaanse oeverloper
Visarend
Drieteenstrandloper
Amerikaanse grote stern
Koningsstern
Lachmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Bruine pelikaan
Geoorde aalscholver
Ringsnavelmeeuw
Witte ibis
Kleine blauwe reiger
Rode kardinaal (vrouwtje)
Turkse tortel
Amerikaanse blauwe reiger
Steenloper
Bandijsvogel
Koereiger
Amerikaanse torenvalk
Fregatvogel
Amerikaanse kleine zilverreiger
Willet
Amerikaanse blauwe kiekendief (vrouwtjes type)
Witbuikreiger
Spotlijster
Groene reiger
Treurduif
Wilde eend
Zwarte ibis
Slangenhalsvogel
Killdeerplevier
Roze lepelaar
Kaalkopooievaar
Dikbekfuut
Zwarte gier
Amerikaanse zeearend
Witte pelikaan
Zilverplevier
Viskraai
Blauwvleugeltaling
Kleine geelpootruiter
Roodschouderbuizerd
Huismus
Kuifmaina
Boomzwaluw
Palmzanger